Het Ecologisch Adviesbureau Giesen & Geurts is actief geweest tussen 1980 en 2010. Om de vergaarde gegevens in rapporten en publicaties beschikbaar te houden, is deze website gemaakt. De meeste rapporten en publicaties kunnen als pdf worden gedownload of bekeken. Een overzicht is te zien onder "Overzicht".

Korte historie

Ons adviesbureau was in de beginjaren '80 vooral actief  op het gebied van aquatisch ecologie, macrofauna onderzoek en onderzoek naar de waterkwaliteit op basis van chemisch onderzoek en macrofauna inventarisaties. In de jaren '90 zijn de werkzaamheden langzaamaan verschoven naar vegetatiekarteringen. De karteringen zijn vooral uitgevoerd in natuurreservaten, maar ook in agrarisch gebied. Vegetatiekarteringen worden gebruikt als kwaliteitsbeoordeling van een reservaat en zijn beheer. Ook worden aanbevelingen voor aanpassingen van het beheer opgesteld. Omstreeks de eeuwwisseling ontstond vraag naar wateranalyses en grondanalyses. Giesen & Geurts had voor deze analyses al een laboratorium ingericht voor analyses die deel uitmaakten van de reguliere onderzoeken. Nu kwam daar analyses aan monsters van derden bij.
Uit de productie genomen landbouw percelen werden ingericht als natuurgebied. Voorafgaand werd onderzoek aan de abiotische randvoorwaarden uitgevoerd, zoals grondwaterkwaliteit, grondwater, grondkwaliteit en hydroecologie. Na een bodemkartering werd daarom aan de grond een fosfaatbeschikbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hierdoor kan worden aangegeven of overmatig aanwezig fosfaat uit de bodem beschikbaar zou komen en hoe dat kan worden voorkomen. Voor zulke landbouwgebieden werd een gedetailleerde voorspelling gedaan, welke vegetatie kan worden verwacht onder de ontstane omstandigheden.