Geologie

 1. Giesen, Th.G., 1979. Palynologische onderzoek van een profiel bij Hummelo en een geologische verkenning van het verwilderde rivierensysteem in het Oude IJsseldal. Nijmegen 62 pp.
  Palynologische analyse van een veenprofiel in een, nog in het pleistoceen afgesloten, voormalige Rijn-arm. In het Oude IJsseldal zijn voormalige Rijn-beddingen in kaart gebracht.
 2. Giesen, Th.G., 1980. De geologische geschiedenis van de Zumpe.
  Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, IV.
  Natura, 78(885): 62-67.
  Kronijck, 6(23): 8-12.
  De beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van dit belangrijke natuurreservaat vanaf de periode dat de Rijn de pleistocene, hoger gelegen delen niet meer kon bereiken. De Zumpe maakt deel uit van een verlaten Rijnbedding.
 3. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1985. Het Kluunpand, een geologisch en biologisch reservaat. Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, VIII.
  Jaarboek Achterhoek en Liemers, 9(1986): 116-125.
  Het langgerekte moerasachtige Staatsbosbeheerreservaat het Kluunpand bij Gendringen is een met veen dichtgegroeide verlaten (holocene) Rijnbedding. Het reservaat is van belang voor de geologische, historische en biologische kennis van de streek. In het veenpakket zijn fossiele stuifmeelkorrels aanwezig, die in ouderdom teruggaan tot vlak na de laatste ijstijd.