Broedvogels De Zumpe

Broedvogelinventarisatie Zompe 1976.

Giesen, Th.G. & R. Kwak. Rapport Nijmegen.

Inventarisatie van het broekboscomplex met ontstaansgeschiedenis, flora en vegetatie, relatie vegetatiestructuur-broedvogels. Met speciaal hoofdstuk over de trefkans van een dertigtal broedvogels gedurende de inventarisatie.

Rapport

Broedvogels Aaltense Goor

Broedvogels van het Aaltense Goor 2010.

Gerrit Arfman, 2011.
In het voorjaar-zomer van 2010 werd het Staatsbosbeheerreservaat Aaltense Goor geïnventariseerd op broedvogels. De kartering is als vrijwilliger door de auteur van dit rapport, Gerrit Arfman, voor Staatsbosbeheer uitgevoerd en zal mede dienen als uitgangspunt voor de interne kwaliteitcontrole en de evaluatie van de beheersdoelstellingen van het reservaat. Deze gegevens zijn verwerkt door Giesen & Geurts.
Rapport Giesen & Geurts Ulft.

Download 2,5 mB pdf

Broedvogels Beekvliet

Broedvogels van Beekvliet, 2008.

Gerrit Arfman, 2009.
In het voorjaar-zomer van 2008 werd het Staatsbosbeheer reservaat Beekvliet geïnventariseerd op broedvogels. De kartering geschiedde in opdracht van Staatsbosbeheer en zal mede dienen als uitgangspunt voor de interne kwaliteitcontrole en de evaluatie van de beheersdoelstellingen van het reservaat. De karteringsresultaten zijn aangeleverd door Gerrit Arfman (vrijwilliger bij Staatsbosbeheer). Deze gegevens zijn verwerkt door Giesen & Geurts.
Rapport Giesen & Geurts Ulft.

Download 12 mB pdf

Broedvogels Boswachterij Ruurlo

Broedvogels van de Boswachterij Ruurlo in 2006.

Gerrit Arfman, 2007.
In het voorjaar-zomer van 2006 werd de Boswachterij Ruurlo geïnventariseerd op broedvogels. De kartering geschiedde in opdracht van Staatsbosbeheer en zal mede dienen als uitgangspunt voor de interne kwaliteitscontrole en de evaluatie van de beheersdoelstellingen van de Boswachterij. De karteringsresultaten zijn aangeleverd door Gerrit Arfman (vrijwilliger bij Staatsbosbeheer). Deze gegevens zijn verwerkt door Giesen & Geurts.

Rapport Giesen & Geurts Ulft

Broedvogels Willink-Weust

Broedvogels van Willink-Weust, 2009.

Gerrit Arfman, 2009.

In het voorjaar-zomer van 2009 werd het staatsbosbeheer reservaat Willinks Weust geïnventariseerd op broed-vogels. Ook het Adams bos, de oude en de in werking zijnde groeve zijn op verzoek gekarteerd. De kartering is als vrijwilliger door de auteur voor Staatsbosbeheer uitgevoerd en zal mede dienen als uitgangspunt voor de interne kwaliteitcontrole en de evaluatie van de beheersdoelstellingen van het reservaat. De karteringsresultaten zijn aangeleverd door Gerrit Arfman (vrijwilliger bij Staatsbosbeheer). Deze gegevens zijn verwerkt door Giesen & Geurts. Rapport Giesen & Geurts Ulft.

Download 5 mB pdf