Vegetatie

 1. Giesen, Th.G. & G. van der Velde, 1978. De verspreiding van Nympaea alba en N. candida in Nederland. Gorteria, 9(3): 61-66.
  Nieuwe vindplaatsen (7) met oecologische beschrijving na de ontdekking van N. candida in 1977 in Nederland.
 2. Giesen, Th.G., 1979. Palynologische onderzoek van een profiel bij Hummelo en een geologische verkenning van het verwilderde rivierensysteem in het Oude IJsseldal. Nijmegen 62 pp.
  Palynologische analyse van een veenprofiel in een, nog in het pleistoceen afgesloten, voormalige Rijn-arm. In het Oude IJsseldal zijn voormalige Rijn-beddingen in kaart gebracht.
 3. Velde, G. van der, Th.G. Giesen & L. van der Heyden, 1979. Structure, biomass and seasonal changes in biomass of Nymphoides peltata,
  a preliminary study. Aquatic Botany, 7: 279-300.
  Veranderingen van het biomassa-verloop per plantonderdeel over de seizoenen. Een onderzoek om aan te tonen dat Watergentiaan de winterperiode met alleen wortelstokken overleeft.
 4. Giesen, Th.G., 1982. Een onderzoek naar de relatie vegetatie en chemisch/ fysische waterkwaliteit.
  Een onderzoek naar het gebruik van kwaliteitsindices, om de vegetatiekwaliteit of de waterkwaliteit te voorspellen. Provincie Zuid-Holland, Den Haag.
 5. Giesen, Th.G. & G. van der Velde, 1983. Ultraviolet reflectance and absorption patterns in flowers af Nymphaea alba, N. candida and Nuphar lutea.  Aquatic botany, 16: 369-376.
  Er is verschil vastgesteld tussen de U.V. patronen van bloemen van bovengenoemde soorten, die kunnen worden gebruikt bij de identificatie van de soorten. De witte bloemen van de waterlelies zijn in het U.V. licht in een vegetatie zwart.
 6. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1986. Vastlegging van de aquatische situatie in de Haak, 1986.
  In het reservaat de Haak bij Nieuwkoop werd in verband met verdroging gebiedsvreemd water ingelaten. Hierdoor nam de bufferende werking van het water toe, waardoor het aanwezige veen werd afgebroken. Daardoor kwamen zoveel voedingsstoffen vrij dat de waardevolle kranswiervegetatie door algen werd overwoekerd. De veranderingen zijn vegetatiekundig en chemisch aangetoond. G&G, Gaanderen. Natuur, Milieu en Faunabeheer, Den Haag
 7. Giesen, Th.G., 1990. Literatuurstudie naar de indeling van de bosklassen in Nederland ten behoeve van het projekt de Utrechtse Heuvelrug.
  G&G, Gaanderen. De Dorschkamp, Wageningen.
 8. Giesen, Th.G., 1990. Voormalige Slingearm in ere hersteld. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 4(2): 40-43.
  Voorbeeld van natuurontwikkeling/-herstel met particulier initiatief. 
 9. Goeij, A.A.M. de & Th.G. Giesen, 1992. Vegetatiekartering van de uiterwaarden van de IJssel, 1991. G&G, Gaanderen. SBB, Brummen/Driebergen.
 10. M.J. Nooren, 1992. Vegetatiekartering van de SBB reservaten Oostereng/Renkumse beekdal en Doorwerth, 1991. G&G, Gaanderen. SBB, Brummen/Driebergen.
 11. Goeij, A.A.M. de & Th.G. Giesen, 1993. Vegetatiekartering van de SBB reservaten Waarden bij Dreumel, Alem en St. Andries, 1992.
  G&G, Gaanderen. SBB, Brummen/Driebergen.
 12. Nooren, M.J. & Th.G. Giesen, 1993. Vegetatiekartering van de SBB reservaten Waarden bij Poederooijen en Nederhemert, 1992. 
  G&G, Gaanderen. SBB, Brummen/Driebergen.
 13. Nooren, M.J. & Th.G. Giesen, 1993. Vegetatiekartering van de SBB reservaten Waarden Loevestein en Hondswaard, 1992.
  G&G, Gaanderen. SBB, Brummen/Driebergen.
 14. Nooren, M.J. & Th.G. Giesen, 1993. Vegetatiekartering van de SBB reservaten Bandijk Winssen en Bandijk Beuningen. 
  G&G, Gaanderen. SBB, Brummen/Driebergen.
 15. Goeij, A.A.M. de & Th.G. Giesen, 1993. Vegetatiekartering van de SBB reservaten Rijnstrangen en Lobberdensche Waard, 1992.
  G&G, Gaanderen. SBB, Brummen/Driebergen.
 16. Jansen, J., M.H. Meertens & Th.G. Giesen, 1994. Botanisch onderzoek beheers- en relatienotagebied Voorne-Putten, 1993.
  DBL publicatie 74 / G & G, Ulft.
  Herhaling van een vegetatiekartering uit 1984 en interpretatie van het gevoerde beheer. G & G, Ulft. Dienst Beheer Landbouwgronden, Utrecht.
 17. Meertens, M.H. & Th.G. Giesen, 1994. Vegetatiekartering van het SBB reservaat Gorsselsche Heide, 1993.
  G&G, Ulft. SBB, Driebergen.
 18. Timmers, W.P.M., A.F. de Goede & Th.G. Giesen, 1994. Vegetatiekartering van het SBB reservaat Oeverlanden, 1993.
  G&G, Ulft. SBB, Brummen/Driebergen.
 19. Goede, A.F. de, W.P.M. Timmers & Th.G. Giesen, 1994. Vegetatiekartering van het SBB reservaten Arkemheen en Oosterwolde, 1993.
  G&G, Ulft. SBB, Driebergen.
 20. Giesen, Th.G. & A. Ebregt, 1995. Vegetatiekartering van SBB reservaten in de Achterhoek, 1993. G&G, Ulft. SBB, Driebergen.
 21. Stortelder, A.H.F., E.Platje & Th.G. Giesen, 1995. Ecologisch beheer van beplantingen langs rijkswegen in Drenthe. IBN/DLO rapport 150.
  Een onderzoek dat is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ecologische waarde van de bestaande begroeiing en door middel van beheer de waarde in stand te houden en zo mogelijk te vergroten. IBN/DLO, Wageningen.
 22. Giesen & Geurts, 1995. Monitoring van vegetatie, grondwater en grondwaterstand in de Bunt.
  Na een hydrologische ingreep wordt onderzocht of deze het gewenste effect heeft op grondwateraanvoer en vegetatie.
  G&G, Ulft. Provincie Gelderland, Arnhem.
 23. Giesen & Geurts, 1995. Vegetatiekartering van het SBB reservaat Hatertsebroek.  G&G, Ulft. SBB, Driebergen.
 24. Giesen & Geurts, 1995. Vegetatiekartering van het SBB reservaat Middelsteegse Weiden.  G&G, Ulft. SBB, Driebergen.
 25. Giesen & Geurts, 1995. Vegetatiekartering van het SBB reservaat Soelen. G&G, Ulft. SBB, Driebergen.
 26. Giesen & Geurts, 1995. Vegetatiekartering van het SBB reservaten Bergerbos en Vresselsbos. G&G, Ulft. SBB, Driebergen.
 27. Anoniem, 1995. Landschapsecologische kartering van het gebied rondom Winterswijk, 1995. Biologische Station Zwillbrock, BRD
 28. Giesen & Geurts, 1996. Monitoring van de vegetatie van plagplaatsen in de Achterhoek in 1995 (Vildersveen, Lievelderveld, Koolmansdijk, Willink’s Weust, Vossenveld). G&G, Ulft. SBB, Gelderland.
 29. Giesen & Geurts, 1997. Vegetatiekartering en inventarisatie van amfibieën en reptielen van het Gulbroek 1996.
 30. Giesen & Geurts, 1997. Verwerking van vegetatiegegevens uit Beekvliet tot kaarten. G&G, Ulft. SBB-Brummen.
 31. Giesen, Th.G., 1999. De vestiging van kranswieren in een vijver. Nieuwsbrief Kranswieren, 3(6): 12.
 32. Giesen, Th.G. & M.M.A. Oonk, 2000. Vegetatiekartering van De Zumpe 1998/1999. Met een speciaal hoofdstuk over mossen. G&G, Ulft. SBB, Arnhem
 33. Giesen & Geurts, 2001. Leeftijdsbepaling van de vegetatie op een gronddepot in Zijen.
  Door meningsverschil over de stortingsdatum van een vervuilde gronddepot, kon met de leeftijd van de zich gevestigde vegetatie daarover uitsluitsel worden gegeven. G&G, Ulft. Tauw, Assen.
 34. Giesen & Geurts, 2003. Vegetatiekartering van het Staatsbosbeheerobject Heerde 2002. Gulbroek, Ziebroek, Vorchterbroek, Nijoevers en Oenensche Broek. G & G, Ulft/SBB, Regio Gelderland.
 35. Giesen & Geurts, 2003. Vegetatiekartering van het Staatsbosbeheerobject Nijbroek 2002. De Meijntjes en De Bokkerij.
  G & G, Ulft/SBB, Regio Gelderland.
 36. Giesen & Geurts, 2003. Vegetatiekartering van het Staatsbosbeheerobject Twello 2002. G & G, Ulft/SBB, Regio Gelderland.
 37. Giesen & Geurts, 2003. Vegetatiekartering van het Staatsbosbeheerobject Zwolse Bos en Speulderbos 2002.
  G & G, Ulft/SBB, Regio Gelderland.
 38. Giesen & Geurts, 2003. Vegetatiekartering van het Staatsbosbeheerobject Epe 2002. Paalveen en Schaveren.
  G & G, Ulft/SBB, Regio Gelderland.
 39. Giesen, Th.G. & K.W. van Dort, 2005. Effect natuurherstelmaatregel in het Lievelderveld. G&G, Ulft. SBB, Regio Oost.
 40. Dort, K.W. & Th.G. Giesen, 2005. Effecten van natuurherstelmaatregelen in het Lievelderveld. Stratiotes, 31(2005): 25-38.
 41. Giesen & Geurts, 2008. Onderzoek naar effecten van hydrologische veranderingen in de Zumpe. Vegetatie, humusprofiel en grondwaterkwaliteit.
  G&G, Ulft/Provincie Gelderland, Arnhem.
 42. Giesen, Th.G., 2017. Een eeuw plantengroei in de Zumpe. De Levende natuur, 118(2):47-53.
 43. Giesen, Th.G., 2017. Terugkeer van plantensoorten in de Zumpe. De Composiet 2017: 16-18.