Landkaartje in de Zumpe

Drie fasen in de tweede generatie van het Landkaartje.
Het voorkomen van het Landkaartje op bloemen en Grote brandnetel in een geïsoleerd weitje in de Zumpe
Th. G. Giesen & M.H.J. Geurts, 2009.
Giesen & Geurts, Ulft.
Een voorbeeld van gescheiden gebruik van de biotoop is opgemerkt tijdens waarnemingen aan de vlinderpopulatie
in een door Elzenbroekbos omzoomd weitje, in de ‘Zumpe’ (gem. Doetinchem). Bij de tweede generatie van het
Landkaart je (Araschnia levana L.) traden in 1979 en 1983 verschuivingen op in het aantal mannetjes en vrouwtjes die zich in verschillende delen van hun leefomgeving ophielden, namelijk boven een monocultuur van Grote brandnetel en/of boven bloemen.

Download 0,7 mB pdf

Fauna Beltrum Eibergen

Faunistische inventarisatie en inrichtingsadvies van het ruilverkavelingsgebied Beltrum-Eibergen.

Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1992.
Giesen & Geurts/NBL.

WCL-Winterswijk

Evaluatie WCL-beleid natuur en landschap in het WCL-Winterswijk
Giesen & Geurts, 2002.
Opdrachtgever Stichting WCL-Winterswijk
In dit rapport wordt een evaluatie gegeven van de de ontwikkeling van natuur en landschap in het Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk.
De ontwikkelingen in de periode 1992-2000 van de flora en fauna worden beschreven.

Download 7 mB pdf

Dagvlinders Aaltense Goor

Dagvlinderinventarisatie van het Aaltense Goor 1996 met beheeradvies.

Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1997.
Giesen & Geurts/SBB

Libellen Overasseltse en Hatertse vennen

Reproductietoets voor libellen in de Overasseltse en Hatertse Vennen.
Oonk, M.M.A. & Th.G. Giesen, 1998.
Staatsbosbeheer, Arnhem / Giesen & Geurts, Ulft.
In opdracht van Staatsbosbeheer, Regio Gelderland is een onderzoek opgezet en uitgevoerd om aan te tonen welke van de in ’85/’86 gevonden soorten libellen zich nu nog voortplanten in de Overasseltse en Hatertse Vennen. Hiertoe is een nieuwe methode opgezet, die afwijkt van de in het verleden gebruikte. De nieuwe methode is  ge-bruikt om enerzijds kwantitatief te kunnen werken en anderszijds de mogelijkheid te hebben om in PQ's op een later tijdstip het onderzoek te herhalen en te kunnen vergelijken met de resultaten uit dit onderzoek.
Download 7 mB pdf.

Libellen en sprinkhanen Beekvliet, Heidenhoekse Vloed en Grote beek

De libellen, sprinkhanen en krekels van Beekvliet, Heidenhoekse Vloed en Grote Beek.
Onderzoek naar het voorkomen van imago’s in Beekvliet, Heidenhoekse Vloed en Grote Beek en exuvia in de Heidenhoekse Vloed.
Giesen, Th.G., P. Verbeek, R. Klekers, 2008.
Giesen & Geurts, Ulft/Staatsbosbeheer, Deventer.
In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Oost (Deventer) zijn in de drie reservaten Beekvliet, Heidenhoekse Vloed en Grote Beek diverse waterpartijen onderzocht op het voorkomen van libellen en enkele terreindelen op het voorkomen van sprinkhanen en krekels. Dagvlinders zijn niet specifiek onderzocht. Naast het inventariseren van imago’s, is in de Heidenhoekse Vloed tevens de libellenfauna onderzocht via het voorkomen van exuvia. Het vinden van exuvia toont met zekerheid het voorkomen van een zich voortplantende populatie aan. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Natuurbalans in Nijmegen (libellen imago’s, sprinkhanen en dagvlinders door Peter Verbeek en René Krekels).

Download 20 mB pdf

Hydrobiologie Geertruida-Agathapolder

Hydrobiologische karakterschets en waardering van de sloten in de Geertruida-Agathapolder.
Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1985.
De buitendijkse Geertruida-Agathapolder, bij Puttershoek in de Hoeksche Waard (ZH), hoort tot de zogenaamde grasgorzen. In de sloten is de macrofauna en de waterfauna onderzocht. 

Download 22 mB pdf.

Hydrobiologie Landfort


Het landgoed Landfort bij Gendringen, met notities over het dagvlinderbestand.

De hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, I.
Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1984.
In alle wateren in het landgoed is de macrofauna onderzocht.

Download 0,8 mB pdf.

Broedvogels Beekvliet

Broedvogels van Beekvliet 2008
Broedvogel kartering onderzoek t.b.v. de interne kwaliteitcontrole.
Gerrit Arfman, 2009.

In het voorjaar-zomer van 2008 werd het staatsbosbeheer reservaat Beekvliet geïnventariseerd op broedvogels. De karteringsresultaten zijn aangeleverd door Gerrit Arfman (vrijwilliger bij Staatsbosbeheer). Deze gegevens zijn verwerkt door Giesen & Geurts.

Giesen & Geurts, Ulft. SBB, Deventer.

Download 12 mB pdf

Broedvogels boswachterij Ruurlo

Broedvogels van de Boswachterij Ruurlo in 2006

Gerrit Arfman, 2007.

In het voorjaar-zomer van 2006 werd de Boswachterij Ruurlo geïnventariseerd op broedvogels. De karteringsresultaten zijn aangeleverd door Gerrit Arfman (vrijwilliger bij Staatsbosbeheer). Deze gegevens zijn verwerkt door Giesen & Geurts.

Giesen & Geurts, Ulft. SBB, Deventer.

Download 14 mB pdf

Broedvogels Willink-Weust

Broedvogels van Willinks Weust 2009
Broedvogel kartering onderzoek t.b.v. de interne kwaliteitcontrole
Gerrit Arfman, 2009.
In het voorjaar-zomer van 2009 werd het Staatsbosbeheer reservaat Willinks Weust geïnventariseerd op broedvogels. Ook het Adams bos, de oude en de in werking zijnde groeve zijn op verzoek gekarteerd. De kartering is als vrijwilliger door de auteur voor Staatsbosbeheer uitgevoerd en zal mede dienen als uitgangspunt voor de interne kwaliteitcontrole en de evaluatie van de beheersdoelstellingen van het reservaat.
De gegevens zijn verwerkt door Giesen & Geurts.

Giesen & Geurts, Ulft. SBB, Deventer.
Download 6 mB pdf

Stadskerkhof Hofstraat

Onderzoek flora en fauna van de bouwlocatie Hofstraat en het Stadskerkhof (Doetinchem)

Giesen & Geurts, 2003.

Quickscan flora en fauna.

Giesen & Geurts, Ulft. Dales, Sinderen.

Download 10 mB pdf