Landkaartje de Zumpe

Het Landkaartje in ‘De Zumpe’ bij Doetinchem.
Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1994.
Natuur en landschap in Achterhoek en Liemers, Jaarboek 1994: 114-124.

In de tweede generatie van deze vlinder konden meerdere fasen worden aangetoond die van belang zijn bij het beheer van het biotoop.

Download

Libellen de Zumpe

Libellen in de Zompe.
Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1979.
Natura, 76(869): 222-225.
Een inventarisatie van de libellen van het Beschermd Natuurreservaat. Er werden 12 soorten waargenomen en vlak na de publicatie nog Weidebeekjuffer en Viervlek.

Download

Dagvlinders de Zumpe

Een dagvlinderpopulatie in de Zumpe en op enkele andere plaatsen.
Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1983.
Nieuwsbrief Dagvlinderprojekt, 6: I.1-I.9.
Een onderzoek om verschil in biotoop aan te kunnen geven door middel van de dagvlindersamenstelling met behulp van een zogenaamde  overlappingsindex. Er werden dagvlinderpopulaties onderzocht in de Zumpe, de Slangenburg, de Wrange en de Kemnader Allee.
Download

Hydrobius fuscipes and H. niger

Ecological and morphological observations on Hydrobius fuscipes and H. niger.
Giesen, Th.G., 1983.
Hydrobiological Bulletin, 17(2): 119-127.
Beschrijving van vastgestelde morfologische verschillen tussen 2 soorten waterkevers en de verschillen in biotoopkeuze.

Notonecta glauca

Emigratie van Notonecta glauca (Heteroptera, Nepomorpha).
Giesen, Th.G., 1984.
Entomologische Berichten (Amst.), 44(4): 64.
Beschrijving van het massale vertrek, vermoedelijk ten gevolge van overbevolking, van het Bootsmannetje uit een vijver.

Download

Microvelia Oude IJsselstreek

Microvelia’s in de Oude IJsselstreek.
Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1985.
De hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, II.
Nieuwsbrief  EIS, Ned., 16: 3-10.
De verspreiding van 2 soorten minuscule oppervlaktewantsen langs de Oude IJssel. Er werd vastgesteld dat de zeldzaamste van de twee soorten niet zo zeldzaam is als werd gedacht.

Download

Calopteryx splendens Oude IJsselstreek

 A new locality for Calopteryx splendens in the Netherlands.
Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1985.
Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, III.
Notulae Odonatologicae, 2(5): 85.

Na de jarenlange afname van het aantal Weidebeekjuffers in Nederland, werd na een waterkwaliteits-verbetering eindelijk weer een nieuwe vindplaats in de Bielheimerbeek bij Doetinchem vastgesteld.
Download

Nemophora degeerella

Het vlieg- en baltsgedrag van Nemophora degeerella.
Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1985.
Entomologische berichten, Amst., 45: 83-84.
Tellingen van dit goudkleurige vlindertje wezen uit dat de dieren meestal tegen 10 uur in de ochtend, vooral bij vochtig weer, in grote zwermen
actief waren.

Download

Stroombroek

Een niet natuurlijke beek, gevoed door kwel en Stroombroek bij Doetinchem.
Giesen & Geurts, 1987.
De hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, V. BioPro Bulletin, 2: 10-11.
Langs het talud van een afrit van de A18 bij Doetinchem is een kwelbeek ontstaan die gevoed wordt door kwelwater uit het talud en door de plas
Stroombroek.
Download

Haliplidae Corixidae Oude IJsselstreek

De voorlopige verspreiding van Watertreders (Haliplidae) en Duikerwantsen (Corixidae) in de Oude IJsselstreek.
Th. G. Giesen & M.H.J. Geurts, 1987.
De hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, VII.
BioPro Bulletin, 2: 14-16.
In een groot aantal plassen, beken en sloten is gezocht naar deze waterinsecten. De inventarisatie is nog niet compleet.


Download

Landkaartje de Zumpe

Achteruitgang en herstel van een populatie van Araschnia levana.
Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1987.
Vlinders, 2(2): 12-14.
In de Zumpe bij Doetinchem is een grote populatie landkaartjes aanwezig in een weilandje dat geheel omgeven is door bos. Door het graven van een plas in de weide, is de populatie sterk gereduceerd, terwijl na enige jaren de oorspronkelijke omvang van de populatie weer was hersteld.
Download

Sympetrum striolatum

Een late waarneming van de libel Sympetrum striolatum.
Geurts, M.H.J. & Giesen, Th.G., 1987.
Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, VI. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 1(1): 14.
Nog op 10 november zijn parende en eierleggende vrouwtjes waargenomen. Een erg opmerkelijk fenomeen, vermoedelijk ten gevolge van het warme weer (16 °C).

Download

Calopteryx splendens Oude IJsselstreek

De Weidebeekjuffer in de Oude IJsselstreek.
Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1988.
Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, X. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 2(3): 71-76.
De Weidebeekjuffer breidt zijn territorium in snel tempo uit in de Oude IJsselstreek. Voor 1950 was slechts één vindtplaats van deze libel bekend in deze streek; nu zijn er 14 vindplaatsen vastgesteld, vooral tussen de grens en Doetinchem. Bij Landfort zijn honderden exemplaren waargenomen.
Download

Haliplidae Veldhunten

Watertreders in de kleiputten bij Veldhunten.
Vondel, B.J. van, 1988.
De hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, IX.
Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 2(1): 10-13.
De ondiepe kleiputten bij Veldhunten blijken rijk te zijn aan Watertreders. Nader onderzoek van deze kleiputten is gewenst.

Download

Haliplidae Achterhoek Liemers

Watertreders in de Achterhoek en de Liemers.
Vondel, B.J. van, 1988.
Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, XI.
Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 3(2): 54-60.
De verspreiding van de Watertreders vertoont, voor wat betreft de soortenrijkdom, duidelijk, optima langs de Oude IJssel, de IJssel en rondom
Winterswijk. In totaal zijn 12 van de 20 voor Nederland bekende soorten gevonden.

Download

Tuinvijver

De inrichting en het onderhoud van een tuinvijver.
Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1990.
Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 4(1): 2-7.
Voor de oecologisch verantwoorde inrichting van een tuinvijver blijken richtlijnen noodzakelijk omdat er drie typen water mogelijk zijn. Hierop moet de flora worden aangepast.
Download

Fossiele slakken Oude IJssel

Fossiele slakjes langs de Oude IJssel.
Giesen, Th.G., 1990.
Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, XIV.
Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 4(1): 29-31.
In rivier- en plasafzettingen komen o.a. fossiele slakjes voor. Aan de hand van zo’n vondst langs de Oude IJssel kon de waterkwaliteit en de aard van de voormalige rivierarm worden ingeschat. In de Zumpe zijn dergelijke slakjes op 1,3 m diepte gevonden, met een ouderdom van ca. 6.000 jaar.
Download

Waterinsecten

Insekten in beken, welke milieufactoren zijn belangrijk voor deze diergroep?
Giesen, Th.G., 1991.
Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 5(3+4): 124-125.
Download

Hydroporus morio

Een nieuwe vindplaats van de waterkever Hydroporus morio.
Giesen, Th.G., 1991.
Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, XII.
Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 5(3+4): 127.
De vondst van deze zeer zeldzame waterkever in een poel bij het crossterrein in de Kruisbergse bossen.
Download

Ecological and morphological observations on Hydrobius fuscipes and H. niger.

Giesen, Th.G., 1983. Hydrobiological Bulletin, 17(2): 119-127.

Beschrijving van verschillen in morfologie en biotoopkeuze aan kevers uit Midden-Delfland.

Download 19mB pdf.

Een dagvlinderpopulatie in de Zumpe en op enkele andere plaatsen.

Giesen, Th.H. & M.H.J. Geurts, 1983. Nieuwsbrief Dagvlinderproject, 6: 1.1-1.9.

Een onderzoek om verschil in biotoop aan te kunnen geven.

Het Landkaartje in de Zumpe.

Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1987. Vlinders 1987(2):12-15.

Download 0,7mB pdf.

Libellen in de Zumpe.

Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1979. Natura, 76(869): 222-225.
Hydrobiologie van de Oude IJsselstreek, XIII.

Download 1,6mB pdf.

Insekten in beken; welke milieufaktoren zijn belangrijk voor deze diergroep?

Giesen, Th.G., 1991.
Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 5(3+4): 124-125.

Download 0,8mB pdf.

Helophorus aquaticus

Een fatale vergissing van een zwerm waterkevers, Helophorus aquaticus.

Aukus, P. & Th.G. Giesen, 1988.
Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers 1988, 2(4): 120.

Waarneming van het landen van een zwerm waterkevers op een, door de zon verhitte zwarte plastic map, met fatale gevolgen. Verwisseling van de plastic map met een (tijdelijke) poel is het meest aannemelijk. Landbouwplastic zou bij warm weer dus mogelijk ook de dood van deze dieren kunnen veroorzaken.
Download 0,4mB pdf.

Libellen de Zumpe

Libellen in de Zompe.
Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1979.
Natura, 76(869): 222-225.
Een inventarisatie van de libellen van het Beschermd Natuurreservaat. Er werden 12 soorten waargenomen en vlak na de publicatie nog de Weidebeekjuffer en de Viervlek.
Download