Flyers

  1. Giesen & Geurts, 2002. De betekenis van fysische en chemische wateranalyses. G&G, Ulft/Flyer Staatsbosbeheer, Gelderland.
  2. Giesen & Geurts, 2006. Plaggen ten behoeve van natuurontwikkeling. Fosfaatverzadiging als uitgangspunt. Flyer G&G, Ulft.