Plaggen natuurontwikkeling

Plaggen ten behoeve van natuurontwikkeling.
Fosfaatverzadiging als uitgangspunt

Giesen & Geurts, 2008

Plaggen en fosfaatverzadiging van de grond
Plaggen is een veelgebruikte methode om de voedingstoestand van natuurterrein of voormalige landbouwgrond te verlagen, met als doel vegetatie van voedselarme standplaatsen. Maar plaggen (afgraven) is duur. Zulke activiteiten worden daarom met overleg uitgevoerd. Voor een verantwoorde afweging waar en hoeveel moet worden afgegraven, is onderzoek naar de voedingstoestand van de bodem noodzakelijk.

Download 1mB pdf