Diversen/Landschap

 1. Giesen, Th.G., 1984. De natuurwetenschappelijke waarde van de Zumpe, voor en na een grondwaterspiegeldaling. G&G, Gaanderen/SBB, Arnhem.
  Natuur en landschap in Achterhoek en Liemers, 1(1): 60-63.
  Een inschatting van het aantal dier en plantesoorten die tgv. een mogelijke grondwaterspiegeldaling in Zumpe zullen verdwijnen. Door de berekende grondwaterstandsdaling wordt verwacht dat ca. 195 van de 777 bekende soorten zullen verdwijnen. Omdat het vooral de kwetsbare soorten betreft zal de natuurwaardedaling vele malen hoger zijn.
 2. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1986. Oecologisch beheer met kostenbegroting van kleine landschapselementen, R.O.L. Ratum.
  Alle aanwezige kleine landschapselementen werden onderzocht (flora, structuur en oecologische infrastructuur). Voor elk element is oecologische beheer opgesteld en de kosten daarvan zijn begroot. Het beheer was gericht op verhoging van de structuur en op het verbeteren van de oecologische infrastructuur. G&G, Gaanderen. Natuur, Milieu en Faunabeheer, Den Haag
 3. Giesen Th.G. & M.H.J. Geurts, jan. 1987. Oprichting en eindredactie van het tijdschrift ‘Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers’ in samenwerking met het Staring Instituut. Het eerste regionale natuurtijdschrift in Nederland met als doel de onderzoekers en het publiek dichter bij elkaar te brengen.
 4. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1988 t/m 1990. Column ‘Boer en landschap’ in de uitgave de ‘Agraaf’
      Onderhoud van houtwallen en singels
      Steenuil zoekt eenvoudige broedplaatsen
      Winter moeilijk voor kerkuilen
      Weinig nestgelegenheid voor de torenvalk
      Gewone vogelmelk, vroeg bolgewas in weilanden en bermen
      Padden trekken drie keer door ons land
      Zwaluwen zijn levende vliegenvangers
      Timpen ideaal voor vlinders
      Waterdieren op het water
      Houtwallen opnieuw belangrijk in landbouw
      Oost-Nederland geliefd bij trekvogels
      Plenteren geeft regelmatige houtopbrengst
      Heksen en plantennamen
      Roeken nestrovers of juist nuttig?
      Hoogstamboomgaarden
      Weidevogels en weidebeheer
      Na zeven jaar onderhoud een echt bos
      Nitraat, wat is dat eigenlijk
      Kwel en fosfaat
      Sleedoorn voorloper van onze pruimen
      Plantenrijkdom en graslanden
      Twee vormen van de zwarte els en toch één boom!
      Kraanvogeltrek
 5. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1988. Er op uit langs de Berkel bij Vreden. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 2(1): 28-31.
  Het fenomeen van een diep ingesneden beekbedding wordt beschreven.
 6. Betrokkenheid bij het proces om de Zumpe als beschermd natuurmonument aan te wijzen.
 7. Consulentschap Natuur-, Milieu en Faunabeheer, Arnhem, 1988. De Zumpe, een natuurmonument als buur. G&G, Gaanderen.
  Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 2(3): 77-83.
  Voorlichtingsbrochure ter gelegenheid van de informatieavond voor alle aanwonenden van de aanwijzing van de Zumpe als Beschermd Natuurmonument. Natuur, Milieu en Faunabeheer, Den Haag
 8. Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1988. Er op uit langs landgoed en wuivend graan. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 2(3): 84-89.
  Het grensgebied met Duitsland, waar de Oude IJssel ons land binnenkomt, is landschappelijk zeer de moeite waard. Een beschrijving van de geologie, flora en fauna en het landschap.
 9. Giesen, Th. G. & M.H.J. Geurts, 1988. De houtwal verdient eerherstel.
  AGRADO-bijlage De Gelderlander.
 10. Wagenvoort, J., 1989 (m.m.v. Th.G. Giesen). Singel of bosjes in broekgronden? Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 3(2): 34-41.
  Een voorstel om bij de herinrichting van de Winkelshoek tussen Doetinchem en Wittenbrink niet de vanouds aanwezige, zeer lange singels aan te planten, maar daarvoor in de plaats bosjes met dezelfde oppervlakte.
 11. Stortelder, A.H.F. & B. Wartena, 1992. Veenwoud. Van gaten naar bulten. G&G, Gaanderen/Stichting Face.
 12. Giesen & Geurts, 1996. Uitbreiding van de camping ‘De Marshoeve’ ecologisch bekeken. G&G, Ulft. Camping ‘De Marshoeve’, Loenen.
 13. Corporaal, A. & A.H.F. Stortelder, 2001. Kansen voor natuur binnen Losser. Achtergrond document Natuur. Alterra rapport 364.
 14. Giesen & Geurts, 2002. Evaluatie WCL beleid natuur en landschap in het WCL Winterswijk. G&G, Ulft/WCL-Winterswijk.
 15. Giesen & Geurts, 2002. De betekenis van fysische en chemische wateranalyses. G&G, Ulft/Flyer Staatsbosbeheer, Gelderland.
 16. Giesen & Geurts, 2003. Onderzoek flora en fauna van de bouwlocatie Hofstraat en het Stadskerkhof. G&G, Ulft/Dales Sinderen.
 17. Giesen, Th.G., 2008. Mangrove forest at the Pranburi estuary. G&G, Ulft. Anantara Resort, Hua-Hin.