Gelderlander

Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1988.
De houtwal verdient eerherstel.
AGRADO bijlage De Gelderlander.

Agraaf

Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1988-1990.
Column 'Boer en Landschap' in de uitgave De Agraaf.

 1.     Onderhout van houtwallen en singels.
 2.     Steenuil zoekt eenvoudige broedplaatsen.   
 3.     Winter moeilijk voor kerkuilen   
 4.     Weinig nestgelegenheid voor de torenvalk
 5.     Gewone vogelmelk, vroeg bolgewas in weilanden en bermen   
 6.     Padden trekken drie keer door ons land   
 7.     Zwaluwen zijn levende vliegenvangers
 8.     Timpen ideaal voor vlinders
 9.     Waterdieren op het water   
 10.     Houtwallen opnieuw belangrijk in landbouw   
 11.     Oost-Nederland geliefd bij trekvogels
 12.     Plenteren geeft regelmatige houtopbrengst   
 13.     Heksen en plantennamen
 14.     Roeken nestrovers of juist nuttig?   
 15.     Hoogstamboomgaarden
 16.     Weidevogels en weidebeheer   
 17.     Na zeven jaar onderhoud een echt bos   
 18.     Nitraat, wat is dat eigenlijk   
 19.     Kwel en fosfaat   
 20.     Sleedoorn voorloper van onze pruimen   
 21.     Plantenrijkdom en graslanden   
 22.     Twee vormen van de zwarte els en toch één boom!   
 23.     Kraanvogeltrek