Broedvogels de Zumpe

Broedvogelinventarisatie Zompe 1976.

Giesen, Th.G. & R. Kwak. Rapport Nijmegen.

Inventarisatie van het broekboscomplex met ontstaansgeschiedenis, flora en vegetatie, relatie vegetatiestructuur-broedvogels. Met speciaal hoofdstuk over de trefkans van een dertigtal broedvogels gedurende de inventarisatie.

Download Algemene deel 19mB pdf.
Download Inventarisatie deel 16mB pdf.
Download Trefkans deel 22 mB pdf.

Broedvogels populierenbos de Zumpe

Populierenbos in de Zumpe.
Giesen, Th.G. & R. Kwak, 1978.
Populier 3: 67-68.

Download

Steenuil Gaanderen

Steenuiltjes in Gaanderen.
Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1991.
Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 5(3+4): 116-117.
Inventarisatie van Steenuilen in het dorp Gaanderen.
Download