Chemisch onderzoek

 1. Calciumcarbonaat gehalte van 53 grondmonsters, 1992.  (Hr. van der Jagt)
 2. Giesen & Geurts, 1990. Bodemanalyses 1990 Punthuizen en Stroothuizen. Gaanderen. (Drs. A. Jansen).
  Analyses ten behoeve van onderzoek naar de invloed van grondwaterwinning op natuurterreinen.
 3. Giesen & Geurts, 1992. Grond- en grondwateranalyses uit de Lemselermaten, Middelduinen en Reggers-Sandersvlak, 1991/1992. Gaanderen. (Drs. A. Jansen). Analyses ten behoeve van onderzoek naar de invloed van grondwaterwinning op natuurterreinen.
 4. Giesen & Geurts, 1993. Grond- en grondwateranalyses uit de Lemselermaten, Middelduinen en Reggers-Sandersvlak, Punthuizen en Stroothuizen 1993. Gaanderen. (Drs. A. Jansen). Analyses ten behoeve van onderzoek naar de invloed van grondwaterwinning op natuurterreinen.
 5. Giesen & Geurts, 1994. Analyseresultaten grondwaterbemonstering Stroothuizen verzameld in febr. 1994 (Dr. A. Jansen).
 6. Giesen & Geurts, 1994. Grond- en grondwateranalyses uit Punthuizen, Stroothuizen, Lemselermaten, Reggerssandersvlak, IJsbaanvallei, Knopbiesvallei, Meinderswaalvallei en De Kil, 1993 (Dr. A. Jansen)
 7. Giesen & Geurts, 1995. Analyse van plantenmateriaal t.b.v. het natuurontwikkelingsproject ‘PIM’ 1995 (Dr. W. Koerselman)
 8. Giesen & Geurts, 1996. Analyse van plantenmateriaal t.b.v. het natuurontwikkelingsproject ‘PIM’ 1996 (Dr. W. Koerselman
 9. Giesen & Geurts, 1995. Analyse van plantenmateriaal t.b.v. de monitoring van geplagde valleien in de Middelduinen 1995 (Dr. W. Koerselman).
 10. Giesen & Geurts, 1996. Grond- en grondwateranalyse uit Punthuizen, Stroothuizen, Lemselermaten en de Middelduinen 1995 (Dr. A. Jansen).
 11. Giesen & Geurts, 1996. Chemische analyse van grondwater uit de Kampina en het Helsbroek 1995 (Drs. M. Jalink).
 12. Giesen & Geurts, 1996. Chemische analyse van grondwater uit de Kampina en het Helsbroek 1996 (Drs. M. Jalink).
 13. Giesen & Geurts, 1997. Analyse van grondmonsters uit de Kampina en het Helsbroek 1997 (Drs. M. Jalink).
 14. Giesen & Geurts, 1996. Grond- en grondwateranalyses uit de Lemselermaten, Punthuizen, Stroothuizen, Groener, Meinderswaalvallei, Knopbiesvallei, IJsbaanvallei in 1995 en 1996. Ulft. (Drs. A. Jansen).
 15. Giesen & Geurts, 1996. Grond- en grondwateranalyses uit Punthuizen, Stroothuizen, Groener, Lemselermaten en de Middelduinen 1995. Ulft. (Drs. A. Jansen).
 16. Giesen & Geurts, 1997. Analyse van vegetatiemonsters uit de Middelduinen 1997 (Dr. A. Jansen).
 17. Analyse van grond- en watermonsters afkomstig van de Mekkelenberg, 1998. Ulft. (Drs. A. Jansen).
 18. Analyse van oppervlaktewatermonsters uit de Kapperskolk, 1998. KIWA/Gemeente Doetinchem (Dr. A.Jansen).
 19. Giesen & Geurts, 1998. Analyse van grondwater uit Punthuizen 1996 en 1997. Ulft (Dr. A.J.M. Jansen).
 20. Giesen & Geurts, 1998. Grondwateranalyses in het kader van een GBV studie in het Liesbos, Ulvenhoutsebos, Voorbos en Broekloop 1997 en 1998. Ulft (Drs. M. Jalink).
 21. Giesen & Geurts, 1998. Grond- en grondwateranalysesten behoeve van het bosontwikkelingsproject in ‘Achter de Voort’. Ulft (Drs. M. Jalink).
 22. Giesen & Geurts, 1998. Grondwateranalyses in het kader van een GBV studie in het Liesbos, Ulvenhoutse voorbos en Broekloop 1997 en 1998. Ulft (Drs. M. Jalink).
 23. Giesen & Geurts, 1992. Analyse van plantenmateriaal ten behoeve van het onderzoek naar de groeibeperkende voedingsstof in duinvalleien, 1992.  Gaanderen (Dr. W. Koerselman). N, P en K bepalingen aan afzonderlijke soorten en aan complete vegetatiemonsters.
 24. Giesen & Geurts, 1993. Analyse van plantenmateriaal ten behoeve van het onderzoek naar de groeibeperkende voedingsstof in duinvalleien, 1993. Gaanderen. (Dr. W. Koerselman). N, P en K  bepalingen aan complete vegetatiemonsters, herhaling van 1992.
 25. Giesen & Geurts, 1995. Analyse van plantenmateriaal ten behoeve van het onderzoek naar de groeibeperkende voedingsstof in duinvalleien, 1995. Ulft. In bewerking. (Dr. W. Koerselman). N, P en K bepalingen aan complete vegetatiemonsters.
 26. Analyse van watermonsters uit de Haak in voor- en najaar, 1999. (Dr. P. Hesen).
 27. Giesen & Geurts, 1999. Monitoring van grondwater uit het Springendal (Ootmarsum) 1998.
 28. Giesen & Geurts, 1999. Toelichting bij de analyse van grond, gewas en grondwater uit noordoost Overijssel en de Middelduinen 1999 (Lemselermaten, Stroothuizen, Groener, Knopbiesvallei, Meindertswaalvallei en de IJsbaanvallei). Ulft (Dr. A.J.M. Jansen).
 29. Giesen & Geurts, 1999. Analyse van grondwater uit de omgeving van Lieshout 1999. Ulft (Drs. M. Jalink).
 30. Analyse van grondwatermonsters uit het Springendal t.b.v. het betreffende OBN-project, 1999. Ulft (Drs. A. Zuidhoff).
 31. Analyse van grondwatermonsters uit het Vragenderveen t.b.v. het betreffende OBN-project, 2000. Ulft (Drs. A. Zuidhoff).
 32. Analyse van grondwatermonsters uit de Brand, 2000. (Drs. C. Aggenbach).
 33. Analyse van watermonsters Middelduinen 2001 (Drs. A. Zuidhoff).
 34. Analyse van gewasmonsters uit de Middelduinen 2002 (Dr. A. Meuleman).
 35. Analyse van grond uit de Middelduinen 2002 (Dr. A. Meuleman). o.a. uitwisselbare basen en H, pH, kalk, OS%, nutriënten, P-vormen.
 36. Analyse van gewasmonsters Middelduinen 2003 (Dr. M. de Haan).
 37. Analyse van grondmonsters Middelduinen 2003 (Dr. M. de Haan). o.a. uitwisselbare basen, Fe en H, CaCO3%, OS%, pH.
 38. Analyse van grondmonsters Singraven 2004 (Drs. C. Aggenbach).
 39. Wateranalyses Lankheet 2004 (Drs. C. Aggenbach).
 40. Gewasanalyses Lankheet 2004 (Drs. C. Aggenbach).
 41. Pyrietmetingen 2004 (Bianca Vermeulen).
 42. Giesen & Geurts, 2004. Toelichting bij de analyse van grondwater en interstitieelwater 2004 (Prof. Dr. P. Stuyfzand).
 43. Wateranalyses Vetpot-Bergervennen 2003 (Drs. C. Aggenbach). o.a. kat- en anionen, P-totaal, DOC.
 44. Grondanalyses Vetpot-Bergervennen 2003 (Drs. C. Aggenbach). o.a. uitwisselbare kationen, amorf Fe, nutriënten.
 45. Analyses aan water, gewas en grond uit de Middelduinen 2005. (Drs. C. Aggenbach).
 46. Grondanalyses Elzenbroekbossen Lankheet, 2006. (Drs. C. Aggenbach).
 47. Grondwateranalyses Lankheet 2007.
 48. De pH en basenverzadiging van grondmonsters uit de Middelduinen 2007 (Martin de Haan).

ALTERRA

 1. Giesen & Geurts, 1991. Bodem- en grondwater- analyses aan monsters uit broekbossen in Nederland. (Dr. A. Stortelder). Analyses ten behoeve van het projekt ‘Bosecosystemen van Nederland’ en ‘Plantengemeenschappen van Nederland, bossen’.
 2. Giesen & Geurts, 1991. Bodemanalyses aan monsters uit bossen. Gaanderen. (Drs. G. Maas). Analyses aan strooiselmonsters ten behoeve van het projekt: De plaats van vergrassing in de bosontwikkeling op arme, droge standplaatsen.
 3. Giesen & Geurts, 1992. Bodem- en grondwateranalyses aan monsters uit ooybossen in Nederland. (Dr. A. Stortelder). Analyses ten behoeve van het projekt ‘Bosecosystemen van Nederland’ en ‘Plantengemeenschappen van Nederland, bossen’.
 4. Giesen & Geurts, 1993. Bodem- en grondwateranalyses aan monsters uit Elzen-Vogelkersbossen in Nederland.  (Dr. A. Stortelder).
  Analyses ten behoeve van het projekt ‘Bosecosystemen van Nederland’ en ‘Plantengemeenschappen van Nederland, bossen’.
 5. Giesen & Geurts, 1994. Analyse van O-, A- en C-horizonten uit de Achterhoek , Zuid-Limburg, de Biessbosch en Schoonloërveld, 1993/1994. Ulft. (Drs. R. Kemmers).
 6. Analyse van O-, A- en C-horizonten uit enkele ‘Strikte bosreservaten’ in 1994. Staring Centrum-DLO (Dr. P. Hommel).
 7. Giesen & Geurts, 1996. Analyse van O-, A- en C-horizonten uit Junner Koeland en enkele beekdalen in 1995. Ulft (Dr. P.  Hommel).
 8. Giesen & Geurts, 1996. Chemische analyses aan grondwatermonsters uit de oeverwallen van enkele grote en kleine rivieren, 1995. Ulft (Dr. P.  Hommel)
 9. Analyse van O-, A- en C-horizonten uit enkele ‘Strikte bosreservaten’ in 1995. Staring Centrum-DLO (Drs. R. Kemmers).
 10. Analyse van grondmonsters uit het Norgerholt en tongeren, 1997. (Drs. R. Kemmers).
 11. Giesen & Geurts, 1998. Analyse van grond en asresten van de brandvlakte bij Kootwijk 1997. Ulft (drs. R. Kemmers).
 12. Analyse van humusmonsters uit Elswout, 1998. (Drs. R. de Waal).
 13. Analyse van bodemmonsters uit het Helsbroek, 1998. Ulft (Drs. B. van Delft).
 14. Analyse van grondmonsters uit natte graslanden, 1998. Ulft (Drs. B. van Delft).
 15. Giesen & Geurts, 1999. Analyse van humusmonsters uit het Springendal en het Vragenderveen 1998. Ulft (drs. R. Kemmers).
 16. Giesen & Geurts, 1999. Analyse van humusprofielen uit het Lheebroek en de Mattemburgh, 1999. Ulft  (drs. R. Kemmers).
 17. Giesen & Geurts, 2000. Toelichting bij de analyse van strooisel- en doodhoutmonsters van Stekelvaren groeiplaatsen. Ulft  (Drs. R. de Waal).
 18. Giesen & Geurts, 2000. Analyse van humusmonsters afkomstig van korte vegetatie (1) 1999. Ulft (Drs. R. de Waal)
 19. Giesen & Geurts, 2000. Toelichting bij de analyse van humusmonsters afkomstig van korte vegetatie (2). Ulft (Drs. R. De Waal).
 20. Giesen & Geurts, 2000. Toelichting bij de analyse van humusprofielen uit de bosreservaten Hollands Hout en Houtribbos, 2000. Ulft (Drs. R. Kemmers)
 21. Analyse van humusmonsters uit De Wildenborch, 2000. Ulft (Drs. R. Kemmers).
 22. Analyse van humusmonsters uit het Vragenderveen, 2000. Ulft (Drs. R. Kemmers).
 23. Giesen & Geurts, 2001. Toelichting bij de twee-fasen analyse van strooiselmonsters uit het Reestdal en de Westbroekse Zodde. Ulft (Drs. R. Kemmers).
 24. Analyse van strooiselmonsters uit de Amsterdamse Waterleidingduinen 2001.
 25. Grondanalyses Vreugdenrijke Waard, Cortenoever en Neerrijnen 2001. Ulft (Drs. R. de Waal). o.a. uitwisselbare basen.
 26. 2-Fasen analyse grond uit kalkmoerassen Slowakije 2002 (Drs. R. Kemmers). Analyse aan bodem en bodemwater; uitwisselbare basen, pyriet, P-verzadiging.
 27. Grondanalyses referentieproject 2001 (Drs. R. de Waal).
 28. Grondanalyses referentieproject 2002 (Drs. R. de Waal).
 29. Grondanalyses referentieproject 2003 (Drs. R. de Waal).
 30. Grondanalyses referentieproject 2004 (Drs. R. de Waal).
 31. Grondanalyses referentieproject 2005 (Drs. R. de Waal).
 32. Grondanalyses Vragenderveen 2002 (Drs. R. Kemmers).
 33. Grondanalyses Koelbroek 1997 (Drs. R. Kemmers).
 34. Grondanalyses Koelbroek 2000 (Drs. R. Kemmers).
 35. Grondanalyses Koelbroek 2002 (Drs. R. Kemmers).
 36. Grondwateranalyses grondwater gevoede bossen 2002 (Drs. R. de Waal).
 37. Grondanalyses grondwater gevoede bossen 2002 (Drs. R. de Waal).
 38. Grondanalyses grondwater gevoede bossen 2002 (Drs. R. Kemmers).
 39. Grondanalyses Lindeproject 2001 (Drs. R. de Waal).
 40. Grondanalyses Lindeproject 2002 (Drs. R. de Waal).
 41. Grondanalyses Lindeproject 2003 (Drs. R. de Waal).
 42. Grondanalyses OBN-Groot Zandbrink 2002  (Drs. R. Kemmers). o.a. pyriet, uitwisselbare basen, P-verzadiging.
 43. Wateranalyses bosreservaten 2003 (Dr. S. Clerkx).
 44. Grondanalyses Koegelwieck 2003  (Drs. R. Kemmers).
 45. Grondanalyses Onderlaatse Laak 2003  (Drs. B. van Delft. o.a. uitwisselbare basen en P-verzadiging
 46. Wateranalyses Strijpse Aa 2003  (Drs. B. van Delft.
 47. Grondanalyses Langbroekerwetering 2003  (Dr. P. Jansen). o.a. uitwisselbare basen, N+P-totaal, P-lactaat en P-verzadiging
 48. Grondanalyses Cranendonk 2004 (Drs. R. Kemmers).
 49. Grondanalyses Kouspolder 2004  (Drs. R. Kemmers/H. Rosing).
 50. Grondanalyses Lage Made en Punthuizen 2004  (Drs. R. Kemmers). o.a. meting pyriet en P-verzadiging.
 51. Grondanalyses Lankheet 2004  (Drs. R. Kemmers). o.a. P-verzadiging.
 52. Grondanalyses Lankheet 2005. (Drs. R. de Waal.
 53. Grondanalyses Lankheet 2006.(Drs. R. de Waal).
 54. Grondanalyses Loefvledder 2004  (Drs. R. Kemmers). o.a. P-verzadiging.
 55. Grondanalyses Harderbos 2004 (Drs. R. de Waal).
 56. Grondanalyses Harderbos 2005 (Drs. R. de Waal).
 57. Grondanalyses Harderbos 2006 (Drs. R. de Waal).
 58. Giesen & Geurts, 2005. Analyse van grond en asresten van de brandvlakte bij Kootwijk 2004. Vergelijking met 1997. Ulft (Drs. R. Kemmers).
 59. Grondanalyses Elzen-Vogelkersbossen Lankheet 2006 (Drs. R. de Waal).
 60. Grondanalyses Kootwijk 2006 (Drs. R. de Waal.
 61. Grondanalyses Referentieproject 2006 (Drs. R. de Waal).
 62. Grondanalyses Referentieproject 2008 (Drs. R. de Waal).
 63. Grondanalyses Juniperus project 2008 (Drs. R. de Waal).
 64. Grondanalyses Hellingbossen 2009 (Drs. R. de Waal).
 65. Grondanalyses Hellingbossen 2010 (Drs. R. de Waal).
 66. Pyrietanalyses aan grondmonsters uit Texel, 2010. (Drs. Bas van Delft).

Grontmij

 1. Analyse van oppervlakte- en grondwatermonsters uit het Bossche Broek, 2000 (M. de Graaf).
 2. Analyse van oppervlaktewatermonsters uit Groenraven, 2000.
 3. Analyse van grond en grondwater uit het Oostbroek, 2001 (M. de Graaf).
 4. Giesen & Geurts, 2002. Dikte voedselrijke bovenlaag Alsbeek. Grontmij, Roermond.
 5. Wateranalyses drainagewater Appelbuurt Asten 2002 (G. Verhoeff).
 6. Wateranalyses Friesland 2002 (Hr. Vreeman).
 7. Wateranalyses Landgoed Blikkenburg 2003 (T. Wendt).
 8. Wateranalyses 2003 (Hr. Dubbeldam).
 9. Wateranalyses zandwinplan Haerst Genne 2003 (E.J. Melisie).
 10. Wateranalyses Hoogte Woerd-Rijnwijck 2003 (T. Wendt).
 11. Wateranalyses Vollenhove 2003 (T. Wendt).
 12. Grondanalyses graslandbeheer 2004.
 13. Wateranalyses Blauwe hel mei+sept. 2005.
 14. Waterkwaliteit monitoring Valkenburgse Meer 2004
 15. Waterkwaliteit monitoring Valkenburgse Meer 2005
 16. Giesen & Geurts, 2005. Dikte voedselrijke bovenlaag van percelen langs de bovenloop van de Maasnielderbeek (Asenray). Grontmij Roermond.
 17. Wateranalyses monitoring Valkenburgse Meer 2006.

Royal Haskoning

 1. Giesen & Geurts, 1997. Grond- en grondwateranalyses in het kader van het Integraal Waterbeheerproject Terwisscha (Boswachterij Appelscha) 1996/1997. Ulft (Drs. U. Vegter).
 2. Giesen & Geurts, 1999. Analyse van grondwater uit Oudega 1999. Ulft (Drs. U. Vegter).
 3. Giesen & Geurts, 1999. Toelichting bij de analyse van grondwatermonsters uit het dal van de Drenthse Aa 1999. Ulft (Drs. U. Vegter).
 4. Analyse van grondwatermonsters uit het Reestdal, 2000. (Drs. U. Vegter).
 5. Wateranalyses bevloeiingsproef Reestadal 2003.

Gelders Landschap

 1. Giesen & Geurts, 2001. Toelichting en korte evaluatie van grond- en oppervlaktewater uit de Regulieren 2000/2001. Ulft.
 2. Wateranalyses t.b.v. hydroecologie van het dal van de Hierdensche Beek in het landgroed Staverden 2004.

Landschap Noord-Holland

 1. Giesen & Geurts, 1999. Analyse van grond en water uit het Ilperveld 1997 en 1998. Ulft.
 2. Monitoring en analyse van sloot- en petgatmonsters Ilperveld, project Watersnip, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
 3. Analyse van grond- en watermonsters uit Limmerdie en Limmerveen, 2000. (Drs. R. van ‘t Veer)
 4. Analyse van grondmonsters uit het Ilperveld en Limmerdie 2000 (Agens). N-P-K analyse, pH en OS%.
 5. Veenanalyses Heiloërdie 2002 (Ten Haaf & Bakker). N-P-K analyses.
 6. Veenanalyses Het Die, Limmerdie en Limmerveentje 2002 (Goes & Groot).
 7. Wateranalyses Het Die, Limmerdie en Limmerveentje 2002 (Goes & Groot)
 8. Veenanalyses Het Die, Limmerdie en Limmerveentje 2004 (Goes & Groot).
 9. Wateranalyses Het Die, Limmerdie en Limmerveentje 2004 (Goes & Groot)
 10. Giesen & Geurts, 2005. Kwaliteit van oppervlaktewater in het Ilperveld in 2004. G&G, Ulft.
 11. Grondanalyses Wijenbus en Vroonmeer 2005 (Ten haaf & Bakker).
 12. Giesen & Geurts, 2007. Het Die, de abiotische uitgangssituatie in 2007. G&G, Ulft. Landschap Noord-Holland, Castricum.
 13. Giesen & Geurts, 2007. Het Zuiderveen, de abiotische uitgangssituatie in 2007. G&G, Ulft. Landschap Noord-Holland, Castricum.
 14. Giesen & Geurts, 2007. Het Heitje van Katham, de abiotische uitgangssituatie in 2007. G&G, Ulft. Landschap Noord-Holland, Castricum.

Staatsbosbeheer Regio Oost

 1. Giesen & Geurts, 1998. Bemonstering en chemische analyse van grondwater uit Staatsbosbeheerreservaten uit Gelderland 1997. Ulft.
 2. Giesen & Geurts, 1998. Monitoring van grondwater uit het Springendal (Ootmarsum) 1998. Ulft.(G. Kooijman).
 3. Giesen & Geurts, 2001. Toelichting bij de bemonstering en analyse van grond- en oppervlaktewater uit het Hulkesteinse bos (Flevoland) 2000-2001. Ulft. (G. Kooijman).
 4. Giesen & Geurts, 2000. Bemonstering en chemische analyse van grond- en oppervlaktewater uit Staatsbosbeheer reservaten in Gelderland 1999. Ulft.
 5. Giesen & Geurts, 2001. Bemonstering en chemische analyse van grond- en oppervlaktewater uit Staatsbosbeheer reservaten in Gelderland 2000. Ulft.
 6. Giesen & Geurts, 2003. Heidenhoekse Vloed en Gulbroek 2002. Kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Ulft.(A. Hottinga).
 7. Giesen & Geurts, 2005. Monitoring van aandachtsoorten en waterkwaliteit in geplagde maïsakker in het Lievelderveld 2005. Ulft. (F. van Wijngeeren).
 8. Giesen & geurts, 2005. Kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in de Staatsbosbeheerreservaten Diefdijk en Lieskampen. Ulft. (A. Hottinga/A. Mörzer-Bruijns).

Staatsbosbeheer Regio West

 1. Analyses van oppervlaktewater en onderwaterbodems in poldersloten in Midden-Delfland ten behoeve van hydrobiologische onderzoek. 1981
 2. Analyses van oppervlaktewater in poldersloten in de Geertruida Agathapolder ten behoeve van hydrobiologische onderzoek. 1985
 3. Analyses van oppervlaktewater en onderwaterbodems in poldersloten in de Haak bij Nieuwkoop ten behoeve van vegetatie-onderzoek en beheersinterpretatie. 1986
 4. Monitoring van het oppervlaktewater in het Vogelmeertje, 2000-2004. (Drs. M. Witteveldt).
 5. Monitoring van watermonsters uit Valkenland Texel, 2000-2005. (Drs. M. Witteveldt).

Staatsbosbeheer Regio Zuid

 1. Bemonstering en analyse van watermonsters uit de Binnenpolder Terheijden, Heilige Geest en Gooren en Krochten, 1999. (Th. Bakker).
 2. Bemonstering en analyse van watermonsters uit Gooren en Krochten, 2000. (Th. Bakker).
 3. Wateranalyses De Worp 2001 (Th. Bakker).
 4. pH-KCl metingen aan grond uit de Bleekerheide 2002 (A. Brans).
 5. Giesen & Geurts, 2003. Kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Gooren en Krochten, 2002-2003.  Ulft (Th. Bakker)
 6. Bemonstering en analyse van watermonsters uit de Matjens, 2002 en 2003.  (Th. Bakker).
 7. Grondanalyses grondwaterafhankelijke systemen Zeeland 2003 (A. van Haperen).         
 8. EGV-metingen aan grondmonsters uit de slikken van Flakkee 2004 (A. van Haperen).
 9. Giesen & Geurts, 2005. Toelichting bij de analyse van grond- en oppervlaktewater uit Strijbeek, Ulvenhout, Gastels Laag en Kelsdonk in 2004. G&G, Ulft.
 10. Wateranalyses Chaam april+sept. 2005 (Th. Bakker).
 11. Wateranalyses Mastbos voorjaar en najaar 2007.

PWN-N.H.

 1. Giesen & Geurts, 1991. Bodemanalyses aan monsters uit het Noord-Hollands Duinreservaat ‘De Kill’ 1990-1991. Gaanderen.

Gemeentewaterleidingen Amsterdam

 1. Chemische analyse van bodemmonsters uit de Amsterdamse waterleidingduinen
 2. De resultaten van analyses aan bodemmonsters 1991, 1992. (ing. C.F. Schoon).
 3. Giesen & Geurts, 2003. Onderzoek aan bodem en biomassa na de chopperproef in de Amsterdamse Waterleidingduinen 2003. G&G, Ulft.
  Provincie Zuid-Holland
 4. Giesen & Geurts, 1996. Analyse van grond, grondwater en plantenmateriaal in 1995. Ulft. (J. Meijles).
 5. Giesen & Geurts, 1997. Analyse van grond en grondwater uit De Kievitsvallei (Middelduinen) 1997. Provincie Gelderland
 6. Monitoring van vegetatie, grondwater en grondwaterstand in de Bunt met als doel het effect van een ingreep in het afwateringsregiem te toetsen 1995.

TNO-NITG.

 1. Giesen & Geurts, 2001. Toelichting bij de analyse van grond, strooisel en gewas uit de Belgische Kempen (Dr. G. van Wirdum).
 2. Giesen & Geurts, 2003. Toelichting bij de analyse van grondwater uit de Weerribben 2002 (Dr. G. van Wirdum).

Unie van Bosgroepen

 1. pH-KCl metingen bekalkingsproef de Hell en Gerven (ing. A. Verkerk). 2004.
 2. pH-KCl metingen bekalkingsproef de Hell en Gerven. 2006.
 3. pH-KCl metingen bekalkingsproef de Hell en Gerven. 2007.
 4. Wateranalyses Grote Heide, Heeze 2007.
 5. Analyse van grondwater uit het landgoed Olterterp-Lauswolt 2007/2008. G&G, Ulft. Bosgroep Noord-Oost, Dalfsen.

Hogeschool Van Hal-Larenstein

 1. Analyse van grondmonsters uit Middachten 2005 (Dr. A. Jansen). o.a. kalk, pH, CEC en uitwisselbare basen.

Hanhart Consult

 1. Analyse van grondwatermonsters uit de Meervennen 2005.
 2. Analyse van grondwatermonsters uit Middachten 2005.
 3. Analyse van grondwatermonsters uit Slabroek 2005.
 4. Analyse van grondwatermonsters 2005.           
 5. Analyse van grondwatermonsters 2005.
 6. Analyse van grondwatermonsters 2005.
 7. Analyse van grondwatermonsters Klotputten 2005.
 8. Analyse van grondwatermonsters Land van Belofte 2005.
 9. Analyse van grondwatermonsters Meervennen 2005.
 10. Analyse van grondwatermonsters Middachten 2005.
 11. Analyse van grondwatermonsters Slaboek 2005
 12. Analyse van grondwatermonsters Nunen 2006.
 13. Analyse van grondwatermonsters Wamben 2006.
 14. Giesen & Geurts, 2006. P- en Ca-toestand Den Hasselt. G&G, Ulft.
 15. Giesen & Geurts, 2006. P- en Ca-toestand Hegebeek. G&G, Ulft
 16. Analyse van grondwatermonsters De Kom 2006.
 17. Bepaling van de fosfaatverzadiging van grondmonsters 2007.
 18. Analyse van grond en water uit Nuenen 2007.

Diversen

 1. Landinrichtingsdienst, Utrecht 1982.
 2. Analyses van oppervlaktewater en onderwaterbodems in poldersloten in Midden-Delfland ten behoeve van hydrobiologische toetsing en inrichtingsvoorstellen.
 3. Analyse van bodemmonsters uit het Korenburgerveen, 1999. Buro Hullenaar.
 4. Beoordeling van kleipartijen t.b.v. vijveraanleg op P- en basentoestand. G&G, Ulft. Geofox-Lexmond.
 5. De fosfaatverzadiging van monsters uit Buurserzand en Schoorles duinen 2007 (Buro Bell & Hullenaar).
 6. N-P-K analyses van gewas uit Buurserzand en Schoorles duinen 2007 (Buro Bell & Hullenaar).
 7. Grondanalyses uit de Middelduinen 2007. Natuurmonumenten Zeeland.