Lievelderveld

Effect natuurherstelmaatregel in het Lievelderveld.
Th.G. Giesen & K.W. van Dort, 2005.
Giesen & Geurts. Staatsbosbeheer, District Achterhoek, Zelhem.

 

In september 2005 een beperkt onderzoek uitgevoerd in het Lievelderveld naar het
effect van de natuurherstelmaatregel (plaggen) van 2001.

Download 1,7 mB pdf.

Tiefes Bruch

Inrichting hydrologisch meetnet en grondwaterkwaliteit in het Tiefes Bruch
Inrichting hydrologisch meetnet en grondwaterkwaliteit in het Tiefes Bruch (Burgwedel, Duitsland). Plaatsen van peilbuizen, humusvormen, boorstaten en grondwateranalyses.
Giesen & Geurts, 2012. G&G, Ulft. Stichting Bargerveen, Nijmegen.
Ten zuiden van Fuhrberg, (Nieder-Sachsen, Duitsland) ligt het bosgebied Tiefes Bruch op een glooiing die van zuid naar noord afloopt. Het terrein watert af met enkele beekjes vanuit natte laagten. Het Tiefes Bruch maakt deel uit van een veel groter complex met bos. Om de hydrologie van het gebied te begrijpen en te kunnen herstellen, was het noodzakelijk peilbuizen te plaatsen (er zijn in totaal 20 peilbuizen geplaatst). Tevens is de kwaliteit van het grondwater in het najaar van 2011 en het voorjaar van 2012 onderzocht.

Download 2,8 mB pdf

De Haak

Vastlegging van de aquatische situatie in de Haak 1986.

Giesen, Th.G. & M.H.J. Geurts, 1986. N.M.F., Zuid-Holland.

In het Beschermd natuurmonument 'de Haak' zijn watervegetatie opnamen gemaakt en oppervlaktewater en interstitieel water onderzocht. Verschillen met eerder onderzoek worden gepresenteerd.
Het fenomeen verdwijnend veen kon worden toegeschreven aan interne eutrofiëring, door de inlaat van bicarbonaat rijk water.

Download 0,7mB pdf