Sanering meetnet Betuwe

Sanering hydrologisch meetnet Betuwe 2002.
Giesen & Geurts, Ulft.
Giesen & Geurts/Royal Haskoning, 2002. 
In dit rapport wordt een analyse gegeven van het hydrologisch meetnet in de Staatsbosbeheerreservaten Bommelerwaard West komgronden, Kleiputten bij Zuilichem, Kleiputten bij Buren, Komgronden Waarden-burg, Linge Oevers West, Loevestein-Boezem van Brakel, Maas en Waal West, Nieuwe Zuiderlinge Dijk en Tielerwaard komgronden, en worden aanbevelingen gedaan voor sanering van het huidige meetnet.
Een eerdere sanering in het Aaltense Goor (Giesen & Geurts/Iwaco, 1999) leverde een reductie tot 25% van de aanwezige meetpunten op.

Download

Hydrologie Gameren-Lieskamp

Waterhuishoudkundig inrichtingplan Gameren-Lieskampen.
Giesen & Geurts, 2001.
Giesen & Geurts, Ulft.

In dit rapport is een waterhuishoudkundig herinrichtingplan opgesteld voor het object Gameren-Lieskampen, ten behoeve van de uitvoering van een GEBEVEproject (GEbiedsgerichte BEstrijding VErdroging). In dit kader is gezocht naar praktische oplossingen voor verdrogingsbestrijding,
op basis van bestaande onderzoeken en gegevens, aangevuld met enkele veldbezoeken.

Download

De hydrologische toestand van de Staatsbosbeheerreservaten Gastels Laag en Kelsdonk. Hydrologie, relatie met vegetatie en waterkwaliteit.
Giesen & Geurts, 2007.
Giesen & Geurts, Ulft/SBB, Tilburg.

Van Staatsbosbeheer heeft is opdracht ontvangen de hydrologische toestand van de reservaten te onder-zoeken en na te gaan in hoeverre een relatie met de vegetatie en grondwatersamenstelling aanwezig is. Het doel is de vegetatie te optimaliseren met behulp van het grondwaterregiem.
Voor het werk is een veldbezoek aan de terreinen gebracht en zijn in augustus 2006 grond- en oppervlakte-water analyses uitgevoerd; eveneens is water aan maaiveld geanalyseerd.
In dit rapport komen o.a. aan de orde:
* Gehanteerde onderzoeksmethoden.
* Resultaten van de hydrologische analyse.
* Evaluatie van de resultaten met adviezen.