Hydrologie en ecohydrologie

 1. Giesen &Geurts/Iwaco, 1999. Sanering hydrologisch meetnet Aaltense Goor.
  Om het na verloop van tijd te omvangrijk geworden meetnet van peilbuizen en peilschalen te reduceren werd onderzocht welke van deze meetpunten uit het te monitoren bestand gehaald konden worden, zonder de doelstelling van het meetnet uit het oog te verliezen. G & G, Ulft. Staatsbosbeheer, Arnhem.
 2. Giesen & Geurts, 1999. Plaatsing en inmeting met GPS van peilschalen en peilbuizen in de Oostvaardersplassen.
  G & G, Ulft. Staatsbosbeheer regio Flevoland-Overijssel, Zwolle..
 3. Giesen, Th.G. & M.M.A. Oonk, 2000. Lievelderveld 1999, vegetatie, hydrologie en ontwikkeling.
  Onderzoek naar de mogelijkheid om een recent aangekocht weiland om te zetten in natte heide. Plaatsen peilbuizen.
  G & G, Ulft. Staatsbosbeheer, Arnhem.
 4. Giesen, Th.G. & K.W. van Dort, 2005. Effect natuurherstelmaatregel in het Lievelderveld. G&G, Ulft. SBB, Regio Oost.
 5. Dort, K.W. van & Th.G. Giesen, 2005. Effecten van natuurherstelmaatregelen in het Lievelderveld. Stratiotes, 31 (2005): 25-38.
 6. Giesen & Geurts, 2000. Bodemkartering Koolmansdijk met uitvoeringsadvies en kansrijkdom voor natuurherstel.
  Hydro-ecologisch onderzoek naar de potenties van een recent aangekocht landbouwperceel. Bodemkartering, hydrologisch systeem.
  G & G, Ulft. DLG, Gelderland
 7. Giesen & Geurts/Iwaco, 2001. Waterhuishoudkundig inrichtingsplan Gameren-Lieskampen. G & G, Ulft. Staatsbosbeheer, Arnhem.
  Giesen & Geurts/Royal Haskoning, 2002. Sanering hydrologisch meetnet Staatsbosbeheerreservaten in de Betuwe.
  G & G, Ulft. Staatsbosbeheer, Arnhem.
 8. Brorens, B., A. Pors & Th.G. Giesen, 2002. Onderzoek terreincondities grondwater De Bruuk.
  Royal Haskoning, Nijmegen/Giesen & Geurts, Ulft. G & G, Ulft. Staatsbosbeheer, Arnhem.
 9. Giesen & Geurts, 2002. Dikte voedselrijke bovenlaag Alsbeek. G & G, Ulft. Grontmij Roermond.
 10. Ertsen, A.C.D., A.S. Roelandse & Th.G. Giesen, 2003. Ecohydrologische analyse Binnenpolder van Terheyden.
  Royal Haskoning rapport 539345. G & G, Ulft.
 11. Giesen & Geurts, 2003. Ecohydrologie en ontwikkeling van de Formerhoek. G & G, Ulft. SBB, Directie Oost.
 12. Goeij, A.A.M. & Th.G. Giesen, 2004. Beekdalgraslanden langs de Hierdense Beek op landgoed Staverden. Monitoring van vegetatie en Hydrologie. Natuurbalans/Limes Divergens BV, Nijmegen.
 13. Wirdum, G, van, P.G.B. de Louw, J.C. Rozemeijer, N.G.F.M. van der Aa, Th.G. Giesen & M.H.J. Geurts, 2004. Haalbaarheidsstudie inzake natuurbehoud en -ontwikkeling in de brongebieden van de westflank van het Kempens Plateau. TNO-NITG 03-236-B. Utrecht.
 14. Giesen & Geurts, 2004. De fosfaattoestand van de bodem in De Hooilanden in Binnenveld-Oost 2004, met plagadvies.
  G & G, Ulft. Staatsbosbeheer Regio Gelderland, Arnhem.
 15. Buro Bakker, 2004. Monitoring herstelplan trilveen en rietland de Wieden 2000 t/m 2005.
  Uitvoering hydrochemische monitoring: plaatsen peilbuizen, meten kraggedikte, plaatsen en monitoren ‘zakbakens’ EGV-raaien, plaatsen peilbuizen en volgen waterstanden met divers. Natuurmonumenten/Buro Bakker, Assen.
 16. Giesen & Geurts, 2005. De fosfaat- en basentoestand van de bodem van percelen langs de Groenlose Slinge bij Beltrum, met plagadvies.
  G&G, Ulft. DLG, Regio Oost.
 17. Giesen & Geurts, 2005. De fosfaattoestand van de bodem in de Binnenpolder Terheyden en Turfven. G&G, Ulft. SBB, Regio Zuid.
 18. Giesen & Geurts, 2006. Plaggen ten behoeve van natuurontwikkeling. Fosfaatverzadiging als uitgangspunt. Flyer G&G Ulft.
 19. Giesen & Geurts, 2006. Bodemonderzoek in het stroomgebied van de Brunninkhuizerbeek. Onderzoek naar de bodemopbouw, fosfaat- en basentoestand ten behoeve van een integraal inrichtingsplan voor het stroomgebied van de Brunninkhuizerbeek. G&G, Ulft. Waterschap Regge en Dinkel, Almelo.
 20. Giesen & Geurts, 2006.  Fosfaat- en basentoestand in Den Hasselt.  G&G, Ulft. Hanhart Consult.
 21. Giesen & Geurts, 2006.  Fosfaat- en basentoestand in Hegebeek. G&G, Ulft. Hanhart Consult.
 22. Giesen & Geurts, 2006.  Fosfaat- en basentoestand in de Nollen. G&G, Ulft. Ten Haaf & Bakker.
 23. Giesen & Geurts, 2006. Bodemonderzoek in terreinen bij de Mosbeek, Oude Luttikhuis, De Braamberg en het Hondven. Onderzoek naar de bodemopbouw, fosfaat- en basentoestand te behoeve van de projecten ‘Terug naar de bron’ en ‘Antiverdroging landgoederen’. G&G, Ulft. Waterschap Regge en Dinkel, Almelo.
 24. Giesen & Geurts, 2006. De fosfaat- en basentoestand van de bodem langs de Enkele Wiericke. Zuidzijderpolder, Polder Reeuwijk, Polder Oukoop en negen Viertel (Zuid-Holland). G&G, Ulft. DLG Regio West, Den Haag.
 25. Giesen & Geurts, 2006. De hydrologische toestand van de Staatsbosbeheerreservaten Gastels Laag en Kelsdonk. G&G, Ulft. SBB, Regio Zuid.
 26. Giesen & Geurts, 2006. Bodemopbouw, fosfaat- en basentoestand van het Renkumse Beekdal. G&G, Ulft. SBB, Regio Zuid.
 27. Giesen & Geurts, 2006. De fosfaattoestand van de bodem in de Breedbroeken. Inrichtingsmogelijkheden voor het natuurontwikkelingsgebeid de Breedbroeken op basis van de fosfaatverzadiging. G&G, Ulft. DLG, Tilburg.
 28. Giesen & Geurts, 2007. Fosfaatverzadiging van een Biozone in Ootmarsum, . Grontmij.
 29. Giesen & Geurts, 2007. Fosfaatverzadiging Stoutjesdijk. Gemeente Breda.
 30. Giesen & Geurts, 2007. De fosfaattoestand van de bodem in de Catspolder. Invloed van vernatting op de beschikbaarheid van fosfaat op basis van de fosfaatverzadiging. G&G, Ulft. DLG, Leeuwarden.
 31. Giesen & Geurts, 2007. De fosfaattoestand van de bodem in de Galdersche Heide. Inrichtingsmogelijkheden op basis van de fosfaatverzadiging. BBV, Bennekom/G&G, Ulft. DLG, Tilburg.
 32. Giesen & Geurts, 2007. Nieuwe peilbuizen in het landgoed Olterterp-Lauswolt. G&G, Ulft. Bosgroep Noord-Oost Nederland.
 33. Giesen & Geurts, 2007. De fosfaattoestand van de bodem in percelen in de provincies Overijssel en Gelderland. Slangenburg, Koolmansdijk, Halse Heide, Heidenhoekse Vloed, Leeg’n Könningsstool en Voltherbroek. Inrichtingsmogelijkheden op basis van de fosfaatverzadiging. G&G, Ulft. DLG, Zwolle/Arnhem.
 34. Giesen & Geurts, 2008. Nieuwe peilbuizen en wateranalyses in het Haeselaarsbroek. G&G, Ulft. Bosgroep Zuid Nederland.
 35. Giesen & Geurts, 2008. De fosfaat- en basentoestand van de bodem in percelen langs de Telefoonweg in Renkum. G&G, Ulft. Stadegaard, Renkum.
 36. Giesen & Geurts, 2008. De fosfaat- en basentoestand van percelen bij het Hondeven. G&G, Ulft. WRD, Almelo.
 37. Giesen & Geurts, 2009. De fosfaattoestand van de bodem van percelen in het landgoed Raalterwoold. Vastlegging van de uitgangssituatie voorafgaand aan verschralen/uitmijnen, op basis van de fosfaatverzadiging. Giesen & Geurts, Ulft/Wijffels, Raalte.
 38. Giesen & Geurts, 2011. De fosfaattoestand van de bodem van percelen in het landgoed aalterwoold in 2011. Monitoring van de fosfaattoestand na drie jaar verschralen/uitmijnen. Giesen & Geurts, Varsseveld/Wijffels, Raalte.
 39. Giesen & Geurts, 2013. De fosfaattoestand van de bodem van percelen in het landgoed Raalterwoold in 2013. Evaluatie van de fosfaattoestand na vijf jaar verschralen/uitmijnen. Giesen & Geurts, Varsseveld/Wijffels, Raalte.
 40. Giesen & Geurts, 2009. Inrichting hydrologische meetnet en meting grondwaterkwaliteit in tien landgoederen in Gelderland en Utrecht. Appel-Zuid, Breeschoten-Groot Orel, Galgengoor, Gerven, Groeve Oostermeent, Hell, Hilversumse Wasmeer, Lacerta, De Poll en Woudhuis. Resultaten van de plaatsing van peilbuizen, boorstaten, inmeten met GPS en wateranalyses. Giesen & Geurts, Ulft/Bosgroep Midden Nederland, Ede.
 41. Giesen & Geurts, 2010. Inrichting hydrologische meetnet en meting grondwaterkwaliteit in ‘t Nijveld, Asselse Heide, Zuylesteijn, Kolland en Overlangbroek. Resultaten van de plaatsing van peilbuizen, boorstaten, inmeten met GPS en wateranalyses. Giesen & Geurts, Ulft/Bosgroep Midden Nederland, Ede.
 42. Giesen & Geurts, 2010. Inrichting hydrologische meetnet en grondwaterkwaliteit van een pingoruïne-veentje bij Taarlo. Resultaten van plaatsing van peilbuizen, boorstaten, inmeten met GPS en wateranalyses. Giesen & Geurts, Ulft/Bosgroep Noord-Oost Nederland, Dalfsen.
 43. Giesen & Geurts, 2010. Inrichting hydrologische meetnet en meting grondwaterkwaliteit op het landgoed Geysteren. Resultaten van plaatsing van peilbuizen, boorstaten, inmeten met GPS en wateranalyses. Giesen & Geurts, Ulft/Bosgroep Zuid-Nederland, Heeze.
 44. Giesen & Geurts, 2010. Inrichting hydrologische meetnet en grondwaterkwaliteit in het Schutterspark. Resultaten van plaatsing van peilbuizen, boorstaten, inmeten met GPS en wateranalyses. Giesen & Geurts, Ulft/Bosgroep Zuid-Nederland, Heeze.
 45. Giesen & Geurts, 2011. Inrichting hydrologische meetnet en grond- en oppervlaktewaterkwaliteit op het landgoed Lankheet. Resultaten van plaatsing van peilbuizen, boorstaten, inmeten met GPS en wateranalyses. Giesen & Geurts, Ulft/Unie van Bosgroepen, Ede.
 46. Giesen & Geurts, 2012. Inrichting hydrologisch meetnet en grondwaterkwaliteit in het Tiefes Bruch (Bergwedel, Duitsland). Plaatsen van peilbuizen, humusvormen, boorstaten en grondwateranalyses. G&G, Varsseveld/Stichting Bargerveen, Nijmegen.
 47. Boedeltje, G., 2013. Monitoring van flora, vegetatie en enkele abiotische factoren in bronbossen van Middachten. Abiotische metingen aan bodemprofielen. Bureau Daslook, Lochem.