Chemische en fysische wateranalyses

De betekenis van chemische en fysische wateranalyses.
Giesen & Geurts, 2002.

Om de resultaten van wateranalyses of hun onderlinge verhoudingen te kunnen interpreteren, wordt in deze flyer per parameter de betekenis aangegeven voor de kwaliteit van het water en, zo mogelijk, de gevolgen voor de vegetatie. Analyses van watermonsters uit Staatsbosbeheerreservaten dienen als voorbeeld.

Download 1,2 mB pdf.