De Zumpe

Een eeuw plantengroei in de Zumpe.
Giesen, Th.G., 2017.
De Levende natuur, 118(2): 47-53.

Het natuurreservaat ‘De Zumpe’ is sinds begin 20ste eeuw in kwaliteit achteruitgegaan. Ontwatering en cultuurtechnische ingrepen waren vooral de oorzaak. Door de aanleg van de oostelijke rondweg (Doetinchem) is het tij echter gekeerd. Sinds de eeuwwisseling is het natuurterrein niet alleen in omvang uitgebreid, maar ook is de kwaliteit toegenomen. De hydrologie is gedeeltelijk hersteld en de soortenrijkdom is toegenomen. In dit artikel wordt de ontwikkeling van de flora over honderd jaar gevolgd.

Download 9 mB pdf.

 

De Zumpe

Populierenbos in de Zumpe.
Giesen, Th.G. & R. Kwak, 1978.
Populier, 15(3):67-68.

Vergelijking van twee typen populierenbos op basis van begroeiing en avifauna.

 

Download 1,2 mB pdf.

De Zumpe

De Zumpe; een natuurmonument als buur.
Giesen, Th.G., 1988.
Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers 2(3): 77-83.
Download 2 mB pdf.

Lievelderveld

 

Effecten van natuurherstelmaatregelen in het Lievelderveld.
Dort, K.W. van & Th.G. Giesen, 2005.
Stratiotes 31 (2005): 25-38.

Evaluatie van natuurontwikkeling door plaggen van een maïsakker.

Zie ook: Rapport

 

Download 2,5mB pdf

Veenwoud

Veenwoud, van gaten naar bulten.
Anton Stortelder & Bert Wartena, 1992.
Stichting Face, Arnhem. Giesen & Geurts, Ulft.

 

Plan voor de opslag van maaisel met ontwikkelingsmogelijkheid naar broekbos en hoogveen.

Download 2,9mB pdf.

Lievelderveld

 

Excursieverslag PKN.
K.W. van Dort, R. Haveman & J.A.M. Janssen (redactie), 2006.
Lievelderveld.


Download 0,2 mB pdf.

Nymphaea alba en N. candida

De verspreiding van Nymphaea alba en N. candida in Nederland.
Giesen, Th.G. & G. van der Velde, 1978.
Gorteria, 9(3): 61-66.

De vondst van Nymphaea candida Presl in het Haarsteegse Wiel (gem. Vlijmen) was de aanleiding tot een nader onderzoek gedurende 1977 naar de verspreiding van waterlelies in Nederland.
Zeven nieuwe vindplaatsen met oecologische beschrijving na de ontdekking van N. candida in 1977 in Nederland.

Download 2 mB pdf.

Nymphaea alba en N. candida uvV reflectance

Ultraviolet reflectance and absorption patterns in flowers of Nynphaea alba, N. candida and Nuphar lutea.
Giesen, Th.G. & G. van der velde, 1983.
Aquatic Botany, 16 (1983) 369-376.

 

Download 0,5 mB pdf.

Nymphoides peltata

Structure, biomass and seasonal changes in biomass of Nymphoides peltata, a preliminary study.
Veld, G. van der, Th. G. Giesen & L. van der Heijden, 1979.
Aquatic Botany, 7 (1979) 279-300.

A study has been made on structure of Nymphoides peltata in aan old river branche of the river Waal.

 

Download 3,7 mB pdf.

Moeraslandschappen

Moeraslandschappen van Gelderland.
Zuidhoff, A.C., A. van den Berg, J.H.J. Schaminée, A.H.F. Stortelder, 1998.
Giesen & Geurts, Ulft/IBN-DLO, Wageningen.

Het project 'Moeraslandschappen van Gelderland' werd uitgevoerd door Giesen
& Geurts Biologische Projekten (G&G) in samenwerking met het Instituut voor
Bos-en Natuuronderzoek (1BN-DLO). Het onderzoek vond plaats in opdracht van
Stichting Het Geldersch Landschap.

Download 5mB pdf.

Mangrove Pranburi

Mangrove forest at the Pranburi estuary.
Giesen, Th.G., 2008.
At the estuary of the Pranburi river (fig. 1), 20 minutes south of Hua Hin, a nice patch of mangrove forest is
present with a comfortable Mangrove Nature Trail (fig. 5). The Pranburi river runs from the Bilauk Taung range at the Myanmar border to the Gulf of Thailand. At Pranburi a mangrove forest is formed in the intertidal zone.
Download 8 mB pdf.

        Voormalige Slingearm in ere hersteld.

        Giesen, Th.G., 1990. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers, 4(2): 40-43.

        Voorbeeld van natuurontwikkeling/-herstel met particulier initiatief.
        Download 0,6 mB pdf

        De vestiging van kranswieren in een vijver.

        Giesen, Th.G., 1999.

        Nieuwsbrief Kranswieren, 3(6): 12.