Multimedia

  1. Ontwerp CD-Rom + jewelcase, 2000. SynBioSys. Alterra
  2. Ontwerp CD-ROM + jewelcase, 2001. Honderd jaar op de Knieën. Het SQL archief. Vennen in Nederland. RIVM/Alterra.
  3. Ontwerp CD-ROM + jewelcase, 2001. Het SOL archief. Vennen in Nederland. Alterra.
  4. Ontwerp CD-ROM + jewelcase. Permanente Quadraten in Nederland. Een inventarisatie van tijdreeksen. Alterra
  5. Giesen & Geurts, 2000. Het Kluunpand. Staatsbosbeheerreservaat in een pleistocene Rijnarm. Interactieve CD-ROM.
    Als proefproject en eigen ontwikkeling is een interactieve CD-Rom gemaakt over verleden, heden en toekomst van een voorbeeldreservaat, waarin natuur, geologie, bodem, hydrologie, cultuur en recreatie aan bod komen.
  6. Presentatie project Gameren-Lieskampen. SBB, Gelderland.
  7. Giesen & Geurts, 2002. Presentatie op CD-ROM, 2003. Sanering hydrologisch meetnet Betuwe 2002.
  8. Ontwerp CD-ROM + jewelcase, 2005. European Habitat Mapping. Alterra.